Course Sentences/Catalan/Guidebook

From Panglossa Wiki
Jump to navigation Jump to search

Català

Duolingo Catalan Guidebook

Sección 13: Habla de lugares, habla de personas

Source: https://www.duolingo.com/guidebook/ca/13

Habla de lugares

Això no és un jardí francès. Esto no es un jardín francés.
El restaurant no és gaire gran. El restaurante no es muy grande.
Quin aeroport més colossal! ¡Qué aeropuerto más colosal!
Els gossos corren a les platges. Los perros corren en las playas.
Quin lloc és aquest? ¿Qué lugar es este?

Habla de personas

L'empresari intel·ligent parla bé als treballadors. El empresario inteligente habla bien a los trabajadores.
Les psicòlogues estan nervioses quan treballen amb gent difícil. Las psicólogas están nerviosas cuando trabajan con gente difícil.
Els estudiants de català són molt treballadors. Los estudiantes de catalán son muy trabajadores.
L'amic del teu germà parla a la gent. El amigo de tu hermano habla a la gente.
El seu veí parla a l'audiència. Su vecino habla a la audiencia.
El testimoni de la fira és un cavaller blau. El testigo de la feria es un caballero azul.